Mini 2

MINI 1 og 2 er to familiebarnehager for barn fra 1 til 2 år. De eies og drives av Ruseløkka barnehage som har ansvar for den pedagogiske veiledningen av personalet. Det er pedagogene i barnehagen som ansvarer for tilrettelegging av rommene og som står for materialvalg. Dette er gjort utifra den samme grunntanken som i Ruseløkka barnehage. Miljøene skal forberede barna på møte med rommene på Store. Rommene og materialene undersøkes av barna gjennom kroppen og de fem sanser.De eksprimenterer og undersøker materialene med hele kroppen, og rommene er også tilrettelagt for å utvikle barnas motorikk og persepsjon.


Bilder