Parken

Vårt uteområde ligger ved Parkveien, i kort avstand fra våre lokaler, og her møtes alle gruppene. Vi har derfor tilrettelagt Parkens miljø for barn i alderen 1- 6 år. Gjennom å observere barn i aktivitet har vi sett et behov for gode muligheter til fysisk aktivitet som utfordrer barnas motorikk, deres sanser og den iboende nysgjerrighet på det som befinner seg i naturen. Med vårt syn på Rommet som den 3. pedagogen har vi valgt å skille mellom ute- og innemiljø, som to ulike læringsarenaer. Parken vår skal tilby barna andre muligheter enn det innemiljøet gjør. Fokuset skal være på Rammeplanens fagområder: Kropp, Bevegelse og Helse, i tillegg til Natur, miljø og teknikk.