Store

STORE er i hovedsak delt i 3 ulike rom. Arsenal, Sentrum og Verkstedet. I disse lokalene har vi tilrettelagt for barn fra 2 til 4 år. Arsenalrommet har materiale som innbyr til utforskning gjennom kroppen og sansene. Rommet har store flater som inspirerer til fysisk aktivitet som utfordrer barnas motorikk og persepsjon i rommet. I Verkstedet jobber barna med utforskning av formingsmateriale og med å sette seg i relasjon til ulike teknikker og kunstuttrykk. Utforskning av leire, farger, naturmaterialer og tegning er sentralt i dette rommet. Sentrum er et rom som innbyr til konstruksjon, lesing og musikk. Miljøet og de pedagogiske aktivitetene er rettet mot de 5 sansene. Barna lærer gjennom å utforske, og i sammen med andre undersøke, ekspremintere og dele sine inntrykk som de får gjennom rommet og materialet.


Bilder