Verkstedet

Verkstedet er et eksternt lokale over to plan. Første etasje er delt i flere ulike områder, og er tilrettelagt for barn i alderen 4 til 6 år.Det er et Verksted for naturvitenskapelig utforskning med et tilhørende Atelier hvor barna får muligheten til å jobbe med ulike formingsmaterialer, og fordype seg i forskjellige teknikker. Underetasjeen kaller vi Kulturkjelleren. Den er tilrettelagt for barn fra 1 til 6 år. Kulturkjelleren er en plass for å eksperimentere med lys og skygger, men også for å jobbe med litteratur, drama, musikk og dans.