Foreldre

FORELDRESAMARBEID

Ruseløkka barnehage ønsker å ha et nært og åpent samarbeid med alle foreldrene (jf Lov om barnehagen). Ved siden av den daglige kontakten ved levering og henting av barna, vil vi også invitere til formelle og uformelle møter i barnehagen.

Formelle møter består av minst to individuelle samtaler om det enkelte barn (høst og vår), og to foreldremøter. Høstens felles foreldremøte vil bli brukt til informasjon og diskusjon om arbeidet vårt og om årsplanen. Vårens foreldremøte ønsker vi primært å bruke til å belyse et faglig tema som har relevans for alle oss som er involvert i oppdragelse av barn.

Uformelle møter er f.eks. Luciakaffe og påskefrokost. Da gjør vi det vi gjerne skulle gjort oftere: spiser en god frokost sammen i ro og fred, med fokus på den gode samtalen. VI holder brød og drikke, og dere tar med en liten kurv med noe godt pålegg.

Vi har også dugnadene våre som gir mulighet for gode møter mellom foreldrene. På initiativ fra dere foreldre kan det i tillegg arrangeres andre typer sosiale ”happenings”. De som ønsker det kan også leie barnehagen til barneselskaper eller andre aktiviteter. Dette avtales direkte med eierne.