Styringsverk

Barnehagen er organisert som et aksjeselskap som eies av Leif Uggen og Käthe Romsaas.

For å oppnå et godt samarbeid mellom dere som foresatt og oss som eiere, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet er alle foresatte til barna i barnehagen, og representanter til SU velges av disse på foreldre møte ved barnehage årets oppstart.