Kultur

Barn lærer på ulike vis og derfor er det så viktig at det finnes rom for estetikk og kreativitet, slik at alle barn kan få sjansen til å lære utfra sin egen utrykksmåte.

 


Bilder