Kunst

Barn lærer på ulike vis og derfor er det så viktig at det finnes rom for estetikk og kreativitet, slik at alle barn kan få sjansen til å lære utfra sin egen utrykksmåte.

Ruseløkka Barnehage har alltid satt estetikk og kreativitet høyt. Vi kaller oss kulturbarnehagen i Vika og vi tilknytter oss stadig kreativ kompetanse fra byen og nærmiljøet. Vi har bl.a hatt designere, kunstnere, musikere og dramastudenter ansatt hos oss. Samtidig går vi ut og bruker byen og dens kulturelle tilbud aktivt.