Musikk

Ja, vi elsker musikk og spiller musikk hver eneste dag. All slags musikk, men kanskje mest rock fra 60- og 70-tallet (tatt i betrakting eiernes alder er det helt naturlig at rocken dominerer).

Med musikk som et våre satsningsområder har vi også en plan utover det at vi personlig er svært opptatt av musikk. Vi ønsker at barne i Ruseløkka barnehage skal få kjennskap til musikk fra ulike deler av verden opp gjennom vår nærmeste historie.

Vi tror at menneskets iboende musikalitet utvikles ytterligere gjennom å lytte og bevege seg. Derfor har vi et stort spenn i våre bevegelsesleker.