Pedagogikk

I Ruseløkka barnehage har vi en lang tradisjon med å jobbe med kultur, estetikk og kreativitet. Dette er et sterkt fokus hos oss og en viktig del av Ruseløkka barnehages identitet. Vi kaller oss i den anledning kulturbarnehagen i Vika. Vi ligger sentrumsnært i Oslo og besøker ofte det som byen og nærmiljøet byr på av kulturopplevelser, i vid forstad.

Den generelle holdningen til arbeidet med kunst og kultur i vår barnehage er at vi vil gi barn kunnskap om hvordan de på ulike konstruktive måter kan uttrykke seg. Den kunnskapen er identitetsskapende og viktig, ikke minst for medborgere i et demokrati.

Siden år 2007 har barnehagen latt seg inspireres av de kommunale barnehagene i Reggio Emilia, nord i Italia. Vi lar oss stadig imponere og inspireres av det pedagogiske arbeidet som gjøres der. For å skape disse forutsetninger for å jobbe Reggio Emilia inspirert, har Ruseløkka barnehage valgt å ansette en ekstern pedagogisk veileder, Astrid Manger. Manger er utdannet pedagogista ved Reggio Emilia Instituttet i Stockholm. I tett samarbeid med barnehagen hjelper vår pedagogista oss med organisering, struktur, planlegging og framdrift av prosjekt. Astrid Manger er helt sentral i vårt arbeid med kunst og kultur.

I Reggio sies det at barn har 100 språk, men berøves 99. Vi er opptatt av at barna i Ruseløkka barnehage får utvikle 100 språk og 100 og 100 til!