Læringssyn

Sosiokonstruktionistisk læringssyn

I henhold til læringssyn om hvordan kunnskap bygges (jf. Blant annet Lev Vygotskij), vil barns (og voksnes) kunnskaper, ideer, teorier og vurderinger finnes i relasjon mellom mennesker, og utvikles i samhandling med andre i et miljø med verktøy. Barn vil altså kunne hjelpe hverandre med å konstruere helt ny kunnskap i et felleskap.